Kalkulačka odpisů dlouhodobého hmotného majetku


Zadání majetku


Název majetku: 
Cena majetku: 
Rok pořízení: 
Odpisová skupina: 
Způsob odepisování: 
 
Technické zhodnocení - cena: 
Rok technického zhodnocení: